No more posts to show

آخرین خبر ها

تحلیل های اقتصادی

گزارش تحلیلی ایسنا:
ضعف‌های مشهود در تیم حقوقی پرسپولیس

بررسی وضعیت فعلی پرسپولیس و بسته بودن حساب‌های بانکی این باشگاه نشان می‌دهد، سرخ‌ها بیش از هر چیزی به خاطر ضعف‌های حقوقی دچار زیان شده‌اند.

آخرین خبرها

کد اعلام وصل پایگاه خبری

از سراسر استان ها