مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در جریان افتتاح طرح توسعه شرکت آپاداناسرام:
احیای ۵۶ واحد اقتصادی صندوق بازنشستگی کشوری در دستور کار قرار دارد/ ظرفیت تولید آپاداناسرام باید دو برابر شود/ طرح توسعه شرکت آپاداناسرام پس از ۸سال توقف افتتاح شد

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با بیان اینکه احیای ۵۶ واحد اقتصادی تحت پوشش این صندوق در دستور کار قرار دارد

تحلیل های اقتصادی

آخرین خبرها

کد اعلام وصل پایگاه خبری

از سراسر استان ها